Số sản phẩm: 0 giở hàng
USB Fast Ethernet 10/100Mbps LAN Network Adapter
Giá bán :120,000 VNĐ

Thời gian bảo hành : 
Xuất xứ : 
Mô tả : 
Tình trạng:  Còn hàng

Mô tả
Thông tin sản phẩm
Apple USB to Ethernet adapter là cáp kết nối máy tính Macbook Air với Ethernet ( LAN )

Dễ dàng kết nối máy tính MacBook Air của bạn tới mạng Internet có dây với Apple USB Ethernet Adapter. Nó kết nối với cổng USB 2.0 trên MacBook Air của bạn và cung cấp một kết nối RJ-45

Phải cài đặt bằng đia driver

Apple USB Ethernet Adapter – Packaging Front View


Apple USB Ethernet Adapter – Packaging Back View


Apple USB Ethernet Adapter


Apple USB Ethernet Adapter – Cover


Apple USB Ethernet Adapter – Connected To MacBook Airg